Takk for at du vil bli medlem! 

Gjennom ditt medlemskap bidrar du til at Melanomforeningen kan være en støtte og informasjonskanal for pasienter og pårørende berørt av melanom, som ivaretar deres interesser. Ditt bidrag sørger for at flere pasienter får effektiv behandling som gir god grad av overlevelse, i tillegg til at vi kan være en støtte for relevante fagmiljøer gjennom dialog og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi jobber også med forebyggende informasjon og kampanjer, for å redusere antall tilfeller melanom.

Årlig medlemspris er kr 300 og kr 50 for husstandsmedlemmer.

 

 

Enkeltmedlem
Pris: 300

Hovedmedlem m/familie
Pris: 300

Husstandsmedlem
Pris: 50