Medlem
 • Pasient
 • Pårørende /venn
 • Fagperson
 • Annet
 • Jeg ønsker ikke å oppgi dette
 • Lege/sykepleier
 • Jeg søkte på nettet og fant hjemmesiden
 • På facebook
 • Venner eller bekjente
 • Reklame på legekontor
 • Reklame i medier
 • Annet
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Samtykker
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.